Fernet Stock fandí futbalu

Realizácia spotrebiteľskej akcie. Návrh, tlačoviny, web, spracovanie výsledkov.

TOP