Spotrebiteľské súťaže

Realizácia spotrebiteľských súťaží od návrhu až po notársky overené žrebovania.
Vytvorenie POBoxu, resp. iného komunikačného kanálu, zbieranie návratiek, vyhodnocovanie, balenie výhier, odosielanie výhier, zákaznícka linka, …

Sort By: Direction:
TOP