Grafické návrhy letákov DUKE

Tvorba grafických návrhov na akciové letáky.
Vrátane fotografovania a produkcie.
Klient: DUKE, s.r.o., Prievidza

TOP