Grafický návrh a produkcia katalógov Chelsea stone

Vytvorenie grafického návrhu, komplet fotografické práce a produkcia.
Klient: CHELSEA STONE, s.r.o., Prievidza

TOP