Grafický návrh kľúčového vizuálu

Grafický návrh key vizuálu spoločnosti zaoberajúcej sa predajom výrobkov z nerezovej ocele.
Klient: IMS KUPA a.s., Nováky

TOP