Logotyp Duke, 20. výročie

Vytvorenie špeciálneho logotypu pri príležitosti 20. výročia vzniku pekárne.
Klient: DUKE s.r.o., Prievidza

TOP