Mobilná reklamná stena

Grafický návrh a dodávka mobilnej reklamnej steny.
Klient: Medtronic

TOP