Roll-Upy

Grafický návrh a produkcia roll-upov. Rozmery 80 x 200 až 100 x 200 cm.
Rôzni klienti.

TOP