Spotrebiteľská súťaž Leerdammer

Realizácia spotrebiteľskej súťaže od grafického návrhu, cez produkciu tlačovín, spracovanie návratiek, losovanie a doručenie výhier výhercom.
Klient: Syráreň Bel, a.s.

TOP