Výstavný stánok Imrex

Grafický návrh výstavnej plochy. Produkcia veľkoformátových tlačovín.

TOP