What’s NXT? Newsletter

Vytvorenie grafického návrhu a produkcia newsletteru pre talianskeho výrobcu optických materiálov.
Klient: Intercast Europe, Parma, Taliansko

TOP